Geplaatst op 29 april 2010 door Netto blog

Brugpensioen op 50 is schande!

Opel_antwerpen_betoging Met een regering die voor de zoveelste keer in evenveel jaar is gevallen en met een Grieks drama dat besmettingspaniek veroorzaakt op de aandelenbeurzen, viel het een beetje tussen de plooien. Maar dat maakt het niet minder onaanvaardbaar. Waar gaat het over: het sociaal plan bij Opel Antwerpen waardoor werknemers vanaf 50 jaar op brugpensioen kunnen.

Pas op, het is de individuele werknemer van Opel gegund. Niet iedereen zal het openlijk toegeven, maar veel mensen zouden ervoor tekenen om vanaf hun 50ste – al is het dan gedwongen – het rustiger aan te doen. Vaarwel ratrace, welkom 'quality time'!
Fleur van hun leven
Maar mensen op hun 50ste al op brugpensioen sturen is absoluut ‘not done’! Mensen van die leeftijd zouden in de fleur van hun leven moeten zijn – de woning is bijna afbetaald, de kinderen zijn (bijna) het huis uit – en zij kunnen dus zeker nog hun steentje bijdragen tot de arbeidsmarkt. Ze dan al afschrijven alsof ze niets meer kunnen bijdragen tot onze maatschappij is doodzonde.

Sterker nog: mensen van amper 50 jaar laten teren op een uitkering druist compleet in tegen de boodschap die jongeren en ouderen voortdurend te horen krijgen: we zullen allemaal  langer moeten werken willen we de financiële lasten draagbaar houden die de aankomende vergrijzing met zich meebrengt.
Leven op kosten van...
Laat ons veronderstellen dat een werknemer die op zijn 50ste op brugpensioen wordt gestuurd, op zijn 20ste aan de slag is gegaan. Dan komt die werknemer aan een loopbaan van amper 30 jaar. Als we weten dat de levensverwachting in ons land voor mannen en vrouwen samen rond de 80 schommelt, dan hebben zij dus nog 30 jaar in het verschiet. In totaal leven zij dus 50 jaar op kosten van de maatschappij, terwijl ze zelf maar 30 jaar hebben bijgedragen tot die maatschappij. Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat zoiets onbetaalbaar is. En onhoudbaar.

Lachen in het gezicht van jongeren
Mensen van boven de 50 systematisch op brugpensioen sturen is lachen in het gezicht van de jongere generatie. Zij zijn het die dat systeem moeten betalen, terwijl net zij diegenen zijn die zich zorgen maken over hun eigen toekomstig pensioen.

En wat doen die jonge mieren? Zodra ze hun eerste job te pakken krijgen, beginnen ze te sparen voor hun eigen oude dag. Een ‘tour de force’, als men weet dat die generatie ook al spaarcenten bij elkaar moet zien te harken om ondanks de hoge vastgoedprijzen toch een eigen huis te kunnen kopen en met opgroeiende kinderen in huis sowieso al elke maand niet te zot mag doen om het budget in evenwicht te houden. Want ook al werken ze hard, van hun brutoloon blijft netto slechts net de helft over.

Net die generatie krijgt te horen dat ze wel 45 jaar zal moeten werken vooraleer ze op pensioen mag gaan. Dat betekent dat ze zullen moeten werken tot hun 70ste als ze willen studeren tot 25 jaar. Dat laatste is overigens niet zo dom, aangezien ons land willens nillens naar een kenniseconomie moet evolueren en een diploma achter de hand hebben dus eerder noodzaak dan luxe is.

Het is dan ook verbazingwekkend hoe weinig protest er komt uit de hoek van de jongere generatie tegen regelingen waarbij werknemers op hun 50ste op brugpensioen gestuurd worden. Waarom neemt geen enkele jongere het initiatief om op zijn minst een facebook-portestgroep op te richten? Hoe komt het dat er niet tegen betoogd wordt?

Wat vindt ú ervan? Bent u als jonge mier verontwaardigd? Of is brugpensioen een recht dat behouden moet blijven?

Nadine Bollen

Reacties

wellicht late reactie, maar soit...
als iedereen denkt dat de jongere generatie wil werken, denk dan maar vlug iets anders. het is als altijd: je hebt er goeien en slechten. ik ben nu in 2015 53 jaar en ik wordt verondersteld te werken tot 67 of zoiets? vergeet het , no way! diegenen dit beslissen weten niet wat werken inhoudt. zij strijken dikke prees op, vette premies en god weet ik wat nog allemaal en voor wat te doen? vergaderen en lullen over die kleine onnozele belg die voor hen werkt zodat zij verder kunnen blijven binnenrijven. als die nu al eens moesten beginnen om zélf in te leveren en te besparen, want hebben ze al ooit bespaard? nee! enkel belastingen bij gecreëerd en taxen geheven, that's it! en dan nog een heilig huisje om neer te halen met het risico om als racistisch te worden uitgescholden, maar dat is volledig naast de kwestie: als al diegenen die hier leven uit andere landen op onze kosten, financieel niks meer kregen, dan was de financiële toestand van ons land ws de beste van gans deze aardbol. géén problemen meer voor de (meestal geen eigen schuld)werklozen, zieken, gepensioneerden, alle uitbetalingen zouden probleemloos verlopen, zowel nu als in de toekomst. maar nee, die happy few die zogezegd verstandige elite die ons land regeert blijft het geld buitensmijten, zichzelf verrijken én blijft iedereen die van over de grens komt liefdevol binnenpakken. begrijpe wie kan, recent de staatsschuld al gezien per kop?

Ik kots er haast van als ik de heren van VBO en UNIZO, bedrijfsleiders en tevens de politiekers op de TV op demagogische wijze hoor verklaren dat er langer moet gewerkt worden door de ouderen. Op datzelfde ogenblik staan ze in hun achterhoofd te denken op welke wijze ze op de goedkoopste manier hun 50-plussers op straat kunnen zetten. Moest de opzegpremie volgens het aantal jaren dienst voor bedienden niet bestaan zoals hij nu is, dan zouden er nog veel meer ouderen op de dop gesmeten worden. Het wordt tijd dat men bedrijven gaat verplichten uitloopbanen te creëren, zoniet dikke boetes opleggen aan deze die juist voor de ouderen recht hebben op een brugpensioen zo laf zijn om hen dan juist aan de deur te zetten.

Bijna 48 jaar ben ik. Ik wil - zonder 'tegenslagen' - tot mijn 65 werken. Waarom? Omdat ik mijn werk GRAAG doe. Heb ik geluk gehad dat ik zo'n job vond? Nee. Mijn diploma van 'in den tijd' volstond hiervoor immers niet. Dus... Vijf (!) jaar avondonderwijs als investering voor 'een job die ik graag' doe... Mijn motto: BEPAAL ZELF JE LEVEN!

En ja... Heel wat leeftijdsgenoten kijken nu al uit naar hun (brug)pensioen... omdat ze hun job beu zijn, werken een enorme opgave vinden... en dus heel veel 'investeren' in negativisme, gezeur, frustraties...

Jammer.

Ik hoop dat 'onze generatie' de kracht vindt om eigen kansen te (blijven) creëren... Er zijn (bij)scholingsmogelijkheden in overvloed, voor elke volwassene, op maat, passend... Dus nogmaals: investeer in je eigen toekomst en GA ERVOOR!

allemaal maar zus en zo !!!
ben 53 jaar en ja werk nog steeds. (al 38jaar waarvan 27 jaar nachtpost en de res in ploegen)
als iedereen 40 jaar gewerkt heeft en dan kan afhaken . heeft niemand hier een probleem mee.
inplaats al dat gepraat.

Waarom zou men de pensioenleeftijd niet kunnen aanpassen aan de levensverwachting volgens het beroep dat men heeft uitgeoefend.
Deze gegevens zitten gewoon in de databanken van de levensverzekeringsmaatschappijen,hiervoor moet men echt geen dure onderzoeken op te starten .
Dit lijkt me pas echt Sociaal.
Waarom zou men voor een bepaald beroep kunnen rekenen
op +/ 30 jaar genieten en een ander maar +/- 5 jaar recht op overleven .

1) Brugpensioen kost aan de staat minder dan naakte ontslagen omdat in het laatste geval de staat zo'n 1200€ per maand aan werkloosheidsvergoedingen moet betalen terwijl bij brugpensioen 40-50% van de werkgeversbijdrage via de belastingen gerecupereerd wordt. 2)Het zijn de bedrijven die van hun werknemers af willen, niet omgekeerd. 3) Voor elke oudere die afvloeit blijft een job van een jongere over. Ik begrijp van die hele santekraam niets; er is in veel gevallen gewoonweg geen werk want alles delocaliseert naar lageloonlanden.

en ja, ben nu twee weken in brugpension op 53 jaar
en ja,heb zware werken gedaan was ongeschoold arbeider
en ja, het is mooi meegenomen
en ja, heb gewerkt 37 jaar lang
en neen,ik ben er niet van af ze kunnen me nog oproepen om te werken
en neen,zo vet is mijn vergoeding niet,nog geen 1200 euro in een maand met opleg fabriek
en voor de degene die het soms niet weten
er gaat veel veel veel meer geld naar de vreemdelingen ,ocmw ,leefloon dan naar brugpesion
zonder dat ze ook maar een bijdrage geleverd hebben
of is iedereen hier bang om dat te zeggen
bende achterlijken allesweters

Als ik de reacties overlees dan zie ik dat het verhaal grotendeels één kant van het verhaal is. Ook een grote benadeelde van het brugpensioen is de kleine zelfstandige! Ik ken zo iemand die daar grote problemen mee heeft! Een verpleegster die 20 jaar gemiddeld 14u per week werkte wilde stoppen met werken, en dus op brugpensioen gaan. Haar baas zei dat hij dit als kleine zelfstandige niet kan betalen. Een maand later komt ze terug bij hem langs en zegt ze dat ze gewoon wilt stoppen en geen brugpensioen wilt, aangezien ze al gewoon dop krijgt. Haar baas, zo goedgelovig als wat geeft toe. het GEVOLG: een maand later een brief in de bus: ze eist brugpensioen! ze daagde haar baas voor de rechtbank! Ik hoop dat ze weet dat als ze verder gaat met haar zaak dat de zaak waar ze bij werkte failliet gaat en 10 werknemers op straat gaan staan. Een kleine zelfstandige kan geen 600 euro per maand, 5 jaar lang, betalen!!!

ben al 8 jaar bruggepensionneerde tegen wil en dank.
Ik wil(de) gerust nog enkele jaartjes meedraaien ...
Maar, geloof het of geloof het niet, de arbeidsmarkt wil ons niet meer terug ... zelfs niet aan halve prijs

Er moet een loopbaan van minimum 40 jaar zijn om op brugpensioen te kunnen en een van 45 jaar voor een volledig pensioen. Hierbij moet ZEER DUIDELIJK rekening gehouden worden met het feit dat mensen vroeger langer werkten ! Dus de jaren dat men 48 uur per week werkte ipv 36, moeten in de loopbaanberekening voor 1/3 MEER tellen. Dus drie jaar gewerkt aan 48 uur/week zijn 4 jaren in de loopbaanberekening !!!!!

Je kan brugpensioen vanaf 50 een schande vinden en idd onhoudbaar op termijn, maar de arbeidsmarkt in Belgie is ontspoord en niet klaar om 50plussers de juiste jobs en condities aan te bieden. Niet de juiste functies, salarissen, structuren...etc. Bewijs hiervan: in 2009 heeft slechts 3% van de 50+ werk gevonden. Men moet het probleem eerst aan de bron aanpakken en er voor zorgen dat de industrie en de overheid zich aanpassen om de werkgelegenheid voor 5o+ aan te kunnen. Pas dan zal iedereen hier in meegaan een begrijpen dat wij met zijn allen langer aan de slag zullen moeten gaan als gevolg van de gemiddelde levensverwachting.

Brugpensioen op 50 is een schande, maar vooral DISCRIMINATIE tegenover de 50 plussers in kleine bedrijfjes die niet kunnen terugvallen op een VAKBOND... De grote bedrijven die goedkoop van hun oudere werknemers vanaf willen moesten BEBOET worden met een som die moet uitgekeerd worden aan alle ontslagen 50 plussers die NIET kunnen genieten van een ROYAAL brugpensioen.

Ik ben een oude mier en heb altijd en met veel plezier (hoewel ik geen jonge mieren van mijzelf heb gehad) bijgedragen tot het financieren van de studiekosten en kinderbijslagen. Zo gaat dat nu eenmaal in een maatschappij die zich terecht solidair wil noemen. I want my money back is een uitspraak van mevrouw Thatcher die de bladzijde waarop "solidariteit" stond uit haar verklarend woordenboek had gescheurd.
Ik zal dus ook wel mee betaald hebben voor de opleiding van mevrouw Nadine Bollen. En na het lezen van haar bijdrage moet ik toegeven dat ik het voor wat haar betreft jammen vind van de centen.Zij heeft er duidelijk niet veel van opgestoken.
Natuurlijk zou het best zijn dat het brugpensioen verdwijnt. Net zoals het stempelgeld voor jong afgestudeerden die nog niet gewerkt hebben. Alleen moet men er dan wel voor zorgen dat er werk is. En voor die jonge afgestudeerden én die bruggepensioneerden.

het is zoo wij hebben nu de leeftijd van 53 en we hebben dan 35 jaar gewerkt en niet zoals jullie nu 8 uurtjes per dag he wij gingen wel s'zaterdags nog weken he nu werk je amper 36 uur /week wijlle in den tijd 48 uur /week he
dus voor dat je iets zegt denk er eens over na
d b v b d ikke

luister als ook jullie jeugd eens zouden gaan werken in plaats van te profiteren was er helemaal geen discusie en mensen die 35 jaar in het gareel gestaan hebben en nu moeilijker te been zijn eens konden gaan zitten in trein of bus en eens een beetje met respect zouden behandelt worden he want is het niet door hen dat jullie nu kunnen studeren wie wijst hier wie met de vinger als je een beetje geluk hebt en gezond bent en 35 jaar gewerkt hebt mag je gerust eens rusten vind ik en jij ? ? ?


Brugpensioen op 52 is onaanvaardbaar in deze tijd en ook onverantwoord naar en een slecht model voor de volgende generaties. Zo kan er nooit een mentaliteitswijziging beginnen wortelen in de geesten van de werknemers, nl. dat aktief blijven (op een aanvaardbare manier) een zegen is en geen straf. Men zou beter het geld investeren in bijscholing of herscholing om de slachtoffers van herstructureringen opnieuw aan het werk te krijgen, wat trouwens een meerwaarde betekent voor hun eigenwaarde i.p.v. ze als premature oudere met een kluitje in het riet te sturen.
In een sterk veranderende geglobaliseerde wereld en arbeidsmarkt kunnen echter bedrijven ook hier hun verantwoordelijkheid niet ontvluchten. Een dringende mentaliteitswijziging van hun personeelsbeleid is nodig. Ik ben ervan overtuigd dat een strategie die aan degelijk opgeleide en ervaren werknemers de kansen biedt die ze verdienen, een bedrijf zeker zal ten goede komen. Dat zou pas een WIN-WIN situatie zijn!

De overheid( wij belastingbetalers) gaat dus 100 mio(!) betalen om Carrefour van zijn oude/duurste werknemers af te helpen. In een tijd waar men altijd&overal discriminatie( vrouwen id politiek/ allochtonen/homo's etc)ziet kraait hier niemand over: een bedrijf kan zo maar de ouderen dumpen met medewerking van de overheid, terwijl cijfers bewijzen dat juist deze mensen het minste kans maken om nog een nieuwe job te vinden. HYPOCRISIE VAN ALLE BETROKKENEN: VBO-VAKBONDEN-OVERHEID, straks vertellen ze nog maar eens dat we langer moeten werken ( het regent anders communiqués vh VBO, nu windstilte).
Als er toch gediscrimineerd moet worden, laat ons dan degenen op de arbeidsmarkt sturen die het meest kans maken om snel een andere job te vinden, en bedrijven die 50+ers met een lange staat van dienst op straat zetten zouden hiervoor gepenaliseerd( ontmoedigd) moeten worden ipv hiervoor steun te krijgen…

Brugpensioen is alleen maar geschikt voor diegenen die op een bepaalde leeftijd hun werk verliezen zonder dat ze nog in staat zullen zijn om nieuw werk te vinden. Twee condities moeten hierbij vervuld worden. De leeftijd vanaf welke dit mag toegepast worden moet minstens 60 jaar zijn en de kosten moeten voor 100 procent gedragen worden door het bedrijf dat de werknemer ontslaat.
Voor de overheid behoort zulk een gebeurtenis kostenneutraal te geschieden. Van vakbonden mag verwacht worden de werkgelegenheid te bevorderen. Dit gebeurt niet door zoveel mogelijk werkenden in een brugpensioen onder te brengen.

Brugpensioen zou inderdaad een hulpmiddel kunnen zijn om een bedrijf te redden en de slachtoffers van het reddingsplan toch wat hoop voor de toekomst te geven. Wat een leugen! In de meeste gevallen gebruiken werkgevers het brugpensioen om er zelf beter bij te worden , zo kunnen zij met de goedkeuring van de slachtoffers, deze zonder zorgen en zonder kosten ontslaan. De vakbond, ja de vakbond en de personeelchef gebruiken alle middelen om een werknemer te overtuigen in brugpensioen te gaan, een omgekeerde toepassing is dit, want het is de werknemer die de vraag moet stellen in brugpensioen te kunnen gaan. Ik kan u voorbeelden geven van deze onwettelijke techniek.
Daarboven beloven de vakbond en de personeelchef indien het in de toekomst beter zou gaan ze zeker een aanpassing van het bedrijfsbijdrage op het brugpensioen zullen waar maken . Bedriegers zijn het.

wat moeten de zelfstandigen dan krijgen als ze op 52 jaar zonder werk vallen of in faling gaan ? krijgen zij dan ook 50.000 € afscheidpremie en een brugpensioen ? de meesten hebben 6 dagen in de week gewerkt ,dagen van meer dan 10 u /dag. de echtgenote en kinderen hebben moeten bijspringen als er werknemers ziek of in verlof waren.

Ik heb het geluk gehad om op mijn 55 met brugpensioen te gaan op "den Opel". Nu mag iedereen zeggen wat hij of zij wil, het is inderdaad vroeg en ik had gerust nog een aantal jaren mee kunnen draaien. Nu ben ik al iets meer dan 2 jaren thuis aan 1500 euro/maand. Jongens, je kan je niet voorstellen hoe goed wij (mijn vrouw is ook op brugpensioen) het hebben. Natuurlijk hadden wij geluk dat we bij een grote firma werkten, bij een kleine baas is dit schier onmogelijk.
Ik zou zeggen, laat de boeren maar dorsen. Hebben is hebben en krijgen is de kunst. De wereld is een grote varkensbak en wie slabbert heeft het ! !

Inderdaad een schande :
punt 1 om op zulke jonge leeftijd op brugpensioen te gaan. Een minimum loopbaan van 35 jaar moet een minimum vereiste zijn.
Punt 2 omdat er zoveel verschillen zijn. De ene kan gaan op zijn 52 en de ander moet tot zijn laatste snik verder werken. Als dat geen discriminatie is.

Ja ergens is het niet eerlijk dat MOMENTEEL sommige mensen op veel jongere leeftijd nl 52 jaar tgv brugpensioen in onderneming in moeilijkheden , maar ook onderwijspersoneel op 55 jarige leeftijd en ambtenaren op 60 jarige leeftijd en dan nog met een zeer gunstig pensioen kunnen op rust gaan terwijl men de andere mensen die net enkele jaren later geboren werden en nu 55 jaar zijn verplicht zullen worden om minimum tot 65 jaar te werken dit is effkens 10 jaar langer gewoon omdat we 1 jaar later geboren zijn. Er moeten progessieve maatregelen genomen worden met geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd!!! De reeds gepensioneerden die van een vroeg en riant pensioen genieten moeten uit solidariteit EXTRA BELAST WORDEN OP HUN PENSIOEN zo blijft het financieel haalbaar voor de gemeenschap.
Aan al de jongeren die zich beklagen dat zij moeten opdraaien voor al die gepensioneerden wil ik wel eens laten weten dat zij ook van bepaalde fiscale aftrekposten genieten waarvan wij enkle durfden dromen nl: de decumul van de inkomsten van gehuwden; de aftrek van kinderopvang tot 12 jaar;de flexibele loopbaanonderbreking met premies( hoevele van ons hebben niet vrijwillig en zonder enige financiele compensatie thuisgebleven om voor de kinderen te zorgen en nooit meer onze arbeidsplaats kunnen terug opeisen?)
Het is ook idioot om mensen van boven de 60 jaar verplichten om te werken en de jongere werkloos te laten en probleemloos dopgeld toe te kennen.Er zou een verplichte omscholing moeten zijn alsook voor de talrijke vreemdelingen die hier komen profiteren van ons sociaal stelsel dat bestaat dank zij het zweet van de gepensioneerden en oudere werknemers die tijdens hun actieve periode plichtsbewust hebben bijgedragen,ons sociaal stelsel wordt ondermijnd door die PARASIETEN en men moet niet altijd op de kap van de gepensioneerden of oudere werknemers zitten.

Mensen worden op brugpensioen gestuurd om zogezegd kosten te besparen.Er word dan in het beste geval een jongere aan genomen die alles nog moet leren terwijl die oudere ook nog een bedrag krijgt van die werkgever.Ik snap dus niet waar die besparing zit? Terwijl iemand met gezond boereverstand een manager (die op één jaar zoveel verdiend dat die heel zijn leven niet meer moet werken)zou buiten zetten en dan waarschijnlijk veel meer zou bespaard hebben.Of zijn die lonen van die omhoog gevallen managers? geen kosten.

Als 52 jarige ben ik verplicht op brugpension gestuurd. Zelf ook niet voor gekozen, maar als de firma sluit? Weinig keuze. Ook ik vind dat dit te vroeg was, niet tegenstaande werk ik al van mijn 16de, dus heb ik al 36jaar de sociale lasten bijgedragen. Zij die vinden dat dit niet kan, moeten maar eens nadenken over degene die dit land binnen komen en zonder maar ooit iets bijgedragen hebben aan onze sociale diensten, onmiddellijk een vergoeding krijgen. Dit is maar normaal!

Men zou bedrijven moeten straffen die winst maken en toch ontslaan 'onder de mom van de economische crisis'. Alle subsidies die worden toegekend aan dat specifiek bedrijf moeten worden teruggevorderd. Ik ben zelf syndikaal afgevaardigde bij Logistics Ternat, wij zijn logistieke dienstverlener van Carrefour. Wij moeten de deuren sluiten op 30/06 en al het personeel wordt aan de deur gezet. Moest er op dat moment geen maatregel brugpensioen zijn, hoe moet je dit sociaal drama dan oplossen ? De grootste groep is tussen de 45 en 58 jaar (70 % van het personeel). De medewerkers die niet kunnen genieten van de maatregel brugpensioen (- 50 jaar) Zij hebben op verschillende plaatsen gaan solliciteren en krijgen steeds hetzelfde antwoord : 'te oud en niet productief genoeg'. Wie gaat het ei van columbus leggen. Op het moment dat 'de criticasters' op dit forum zeggen BP is een schande en zij komen in dezelfde situatie als de medewerkers van Logistics, Carrefour, Opel,.. zullen ze dan nog met dezelfde harde woorden reageren ????

1.pensioen moet leeftijdgebonden blijven, dus op 65 zoals nu, met uitstapmogelijkheid op 60, maar met minder pensioen.
2.vaste bedragen die doorzichtig zijn en voor iedereen gelijk, arbeiders, bedienden, zelfstandigen en per jaar afdracht aan de sociale zekerheid
3.de tweede pensioenpijler moet overal voor elke werknemer verplicht worden - gedeeltelijk betaald door werknemer en werkgever, met minimum en maximumbedragen als bijdragemogelijkheid.
De mensen kunnen ook nog blijven aan pensioensparen doen en levensverzekeringen afsluiten
4. Dus gelijk pensioen voor elk, dus ook voor alle politiekers (die nu op 50 jaar kunnen gaan als ze 20 jaar "dienst" hebben), voor alle ambtenaren van Europese en Supranationale instellingen (die nu reuzepensioenen ontvangen), voor leger en politiepersoneel geen vervroegde uitstap
5. Ook moet de schijn-sociale zekerheid verdwijnen! Kaderleden maken hier gretig gebruik van maar daar hoor je bij de syndicaten geen haan naar kraaien. Ik verklaar mij nader: deze topkaders krijgen hun vergoedingen uit de loonmassa van het bedrijf bruto uitbetaald en worden voor de sociale zekerheid beschouwd als zelfstandigen en dragen op die manier minder sociale zekerheid af en bewijzen hun kosten tov. de belastingen tot op het bot (zodat zij ook meestal geen belastingen meer betalen!). Al deze topmensen zullen aan de kleine man met een preeke van 1300 à 2500 wel komen zeggen dat ze moeten inleveren en dat er steeds volk te veel is en dat ze moeten herstructureren maar dit brengt mij tot mijn laatste punt:
6. Laat al die DIKVERDIENERS en DE POLITIEKERS EENS ZELF HET VOORBEELD GEVEN. Wanneer gaan zij eens 10% van hun dik loon en vette bonussen afstaan aan de maatschappij??? Dat ze ons hier eens bewijzen van geven, van hun solidariteit. Wanneer gaat men het politiek niveau ontvetten? 56 ministers en staatssecretarissen is er wel 46 van het goede te veel! Wanneer gaat men de cumul van de overheidsjobs bestraffen, er zijn nog altijd 500.000 mensen werkloos....Privéjobs mogen m.i. zonder problemen worden gecumuleerd maar publieke jobs niet zijn er oorspronkelijk voor een stuk gekomen om werk te verschaffen....

inderdaad op 50 of 52 met brugpensioen is erg vroeg
De 50+ er aan het werkhouden is belangrijk,maar
de overheid moet werk maken van gelijkheid van kansen voor deze mensen Het bedrijf waar ik 20 jaar gewerkt heb is gestopt Ik heb op mijn 44 werk gezocht met als gevolg :op veel bedrijven wordt je niet eens uitgenodigd voor een gesprek of ken je een insider die weet te vertellen dat het bedrijf geen 40 plussers aanwerft, niet tegenstaande dat in mijn geval de jobs bijna indentiek en vrij gespecialiseerd waren aan mijn werkervaring
Collega's die 5 jaar ervaring hadden(en nog geen leeftijd van 40 jaar) ipv 20 ervaring werden wel aangeworven voor deze jobs
Je denkt ik heb 20 jaar ervaring ivm een gespecialiseerde job ,ik ga in de zelfde sector met mijn ervaring en expertise op zoek en de conclusie is :je wordt niet uitgenodigd ,maar je moet nog wel tot je 65e een job gaan uit oefenen
Als de overheid wil dat mensen tot 65 of misschien nog langer moeten werken moeten ze zorgen dat deze leeftijdsdiscriminatie verdwijnt!!

Maar mensen toch waar zijn de meesten hier toch bezig.
De mensen worden anders AFGEDANKT en nu bijven door het brugpensioen nog mensen aan het werk door dat accoord en wie zegd dat de jongeren dit allemaal moeten gaanbetalen ??
Deze mensden of andere bruggepensioneereden hebben OOK JAAAAAAAAAAAAAAAREN voor hun eigen pensioen betaald hebben ze geen belastingen + RSZ enz. betaald ??
En wie heeft het brugpensioen uitgevonden ???? JA DE BAZEN om van huin oudere duurdere personeel af te geraken en kunnen dan 1,5 jongeren die goedkoper zijn betalen dus hebben ze met 2 ouderen buiten te smijten 3 jongeren voor.
AUB in plaats van te vechten om het te behouden OOK VOOR DE JONGERE GENERATIE zijn jullie je eigen rechten waarvoor UW OUDERS + GROOTOUDERS jaaaaaaaaaren voor gevochten hebben om de JONGEREN en eigen kinderen het better zouden hebben dan zij zelfs en ja er zijn er die daar het LEVEN voor gegeven hebben naar de kloten aan het helpen.
Ik zelf ben 60 jaar en heb het brugpensioen zien ontstaan en weet zeker ook waarom ze het ingevoerd hebben maar de messten weten niet eens waarover ze het hebben.
En in de kleinere bedrijven is den BAAS de schuldige die de mensen op straat zet zonder brugpensioen enz. ik zou zeggen vecht liever tegen de Interimkantoren die de arbeidsmarkt volledig naar de kloten aan het helpen zijn en ja de jongeren BESTELEN zonder dat ze het weten, de jongeren moten zich om deze MAFFIAKANTOREN ZORGEN MAKEN want binnenkort bestaan er geen VASTE JOBS meer maar UREN jobs.
Maak jullie maar meer zorgen van mensen die hier in Belgie binnenkomen en na EEN dag mee genieten van al onze sociale voorzieningen enz. ZONDER DAG te hebben gewerkt en wij moeten honderde dagen gewerkt hebben om ze te kunnen krijgen.
Voor de echte sukkelaars geen enkel probleem maar te veel is te veel we kunnen niet de ganse wereld naar hier halen en ze helpen en de rijke landen moeten het in hun eigen land beter maken dat ze niet hoeven te vluchten enz.
We kunnen de politici die zeggen tot 70 jaar werken afstraffen bij de verkiezingen want we hebben dit als enige wapen om hen af te straffen als ons iets niet aanstaat gebruik het en VECHT voor jullie idealen ik doe het ook voor mijn kindern en kleinkinderen, de baas wil terug baas worden he.
Bedankt.

Pijnlijk voor mensen die moeten werken tot hun 65, ja zelfs soms voor minder dan een bruggepensionerde ontvangt. Voor velen is werken tot 65 zwaar maar nog erger is te moeten vernemen dat niet werken beter betaald wordt. Er wordt ook geen rekening gehouden met mensen die meermaals tijdens hun loopbaan hebben moeten solliciteren na ontslag om allerhande redenen. Aan grote bedrijven wordt heel veel aandacht geschonken, maar hoeveel mensen moeten het alleen zien te redden na werkverlies in kleine kmo's. Nog te zwijgen over het slechte voorbeeld naar jongeren toe. Voor iets, hoort iets, namelijk werken. (loopbaanonderbreking met vergoeding die zelfs meeteldt voor jaren dienst !! Halftijds werken met vergoeding !!
Ja, brugpensioen op kap van de jongeren, het zal nog een slechte nasmaak krijgen
(als mijn man en ik op 60 op pensioen willen zal dat met een heel kleine vergoeding zijn, dus toch werken tot 65 voor een itsipitsi meer dan toch, maar dan toch een voorbeeld naar de kinderen toe )

Op 52 met pensioen;velen zijn er niet gelukkig mee,maar ook anderen zeer gelukkig.Veel vrijheid en diegenen die wensen(op 52 ben je zeker niet versleten)kunnen naar goesting bijklussen in 't zwart,dus zonder af te dragen.Veel vrije tijd kost ook geld hé.De werkenden zullen deze onzinnigheid wel betalen,ook deze die 13 jaar langer alle dagen moeten werken.

Zelf werkzaam in de "zachte sector" kan ik alleen maar dromen van op brugpensioen te moeten gaan. Neemt niet weg dat er weeral veel werkende mensen moeten boet voor de "crisis"
Wel heel typerend hoe sommige aandeelhouders, en bedrijfsleiders, nu dat het "crisis" is plots alles doen om nog meer te verdienen op de nek van anderen. Terwijl die anderen al jarenlang inleveren, flexiebeler worden en steeds harder werken. Wat zijn wij werkende klasse toch solidair geweest met onze ondernemingen. Nu het even wat minder gaat worden we dan in de steek gelaten door de rijke bazen.
Laat ons stellen dat de werkende mens "meer MENS is" en als het dan is dat we moeten bijdragen voor het brugpensioen van een ander.... dat we ons dan niet laten kennen en solidair blijven.
( Kom nu vooral niet af met "de bazen leggen toch ook bij hé... Want voor hen is het altijd winst, anders deden ze het niet°)
hopend dat ze allen een nieuwe baan vinden...
grts

Ik ben het als zelfstandige meer dan beu als ik onze pensioenen vergelijk met de rest.
Even de berekening gemaakt : voor mezelf en mijn echtgenote (beiden universitair).
Gezamenlijk pensioen voor beide in 2031 : 2000 € alstublieft (dus 1000 € per persoon).Das dan wel werken tot 65 hé, en wat meer uurtjes dan werknemers en ambtenaren, en minder verlof.
Hiervoor mogen we van ons huidig inkomen wel jaarlijks naast onze sociale bijdragen 33 000 € belastingen betalen.
Een schande.

Het is een schande om de belasting betaler te laten betalen voor jonge mensen van 52 jaar tot 65 de bonden doen alles om een stem ter winnen zelfs zelfmoord plegen. Maar zij blijven buiten schot
Schande schande ik ga niet stemmen
FFN

Ik vind het onrechtvaardig dat werknemers van multinationals, die toen ze werkten toch al een beter salaris en bijkomende voordelen genoten dan werknemers van kleine bedrijven, een riant en langdurig brugpensioen krijgen, en daarna volledig pensioen. Beter zou zijn het geld voor het brugpensioen uitgegeven door de multinationals en de Staat te poolen om het evenredig te verdelen tussen alle werknemers die hun baan verliezen door een herstructurering of faillissement, ongeacht hun oud-werkgever. De sukkelaars zouden geholpen zijn en de niet-sukkelaars aangezet om weer werk te zoeken. Je zal mij niet vertellen dat jonge vijftigers zich niet kunnen omscholen. Ik ben 62 en gehandicapt en moet mij nog alle dagen bijscholen voor mijn baan - en na het werk nog met veel moeite mijn huishouden doen en tuin verzorgen, want hulp van de nietsende bruggepensioneerden krijg ik niet !

Dezelfde mensen in de voormiddag verklaren ze dat iedereen langer moet werken en in de namiddag keuren ze brugpensioen goed vanaf 50 of 52 jaar . Dan paniek omdat de verkiezingsprognoses tegenvallen .
Het spijtige is dat de mensen het allemaal vergeten zijn eens ze in het stemhokje staan .Werkende mens laat niet met je sollen gebruik je verstand en onthou eens wat langer graag tot en met 13 juni .

Ik ben al 20 jaar op pensioen gesteld wegens ... invaliditeit. Ik kreeg het minimum pensioen toegekend en daar is nog geen frank (euro) index bijgekomen in al die jaren. Ook heb ik geen vacantiegeld of 13de maand. Waar is de rechtvaardigheid ?

Eigenlijk zou men bij herstructurering de regel first in ,last out bindend moeten opleggen.

waarom altijd alleen over die leeftijd praten? Het aantal jaren gewerkt is een parameter die meer aandacht verdient dan het momenteel krijgt. Vergelijk het maar met een wagen. Het aantal gereden kilometers is zeker zo belangrijk dan de leeftijd van de wagen. Maar.. uiteindelijk gaat het om het om de kwaliteit van de wagen , de manier waarop er mee gereden is en last but not least het onderhoud aan de wagen. Men zal nooit een oplossing vinden die in alle gevallen werkt. Maar altijd alleen maar over die leeftijd praten is te kort door de bocht.Ik zal 40 jaar gewerkt hebben als ik 57 ben ( nog 3 jaar te gaan )en met gewerkt bedoel ik niet 8 maar 10 à 12 uur per dag. Als men mij er straks op aanspreekt dat ik al op 57 niet meer werk, dan zal ik niet gelukkig zijn.

Wie een beetje kan rekenen en/of de kranten volgt (economisch of sociaal nieuws), weet dat 5 jaar vroeger stoppen ongeveer 25% minder pensioen geeft.
15 jaar vroeger stoppen zou dus moeten uitmonden in 75% minder pensioen. Het kan immers niet volgens ons pensioenstelsel dat men slechts 20 à 25 jaar bijdraagt en nadien 25 à 30 jaar pensioen trekt. Men leeft dan van de gemeenschap waaraan men (ong. 50%) te weinig heeft bijgedragen om het schip drijvend te houden bij een stabiele demografische curve. Nu deze grafiek echter een duidelijk tekort aan geboorten aangeeft (en deze die er dan wél zijn, liggen grotendeels in een demografische laag die weinig of geen bijdragen betaalt), betekent dit het regelrecht failliet van de staatspensioenkas.
Gaan we op onze oude dag in de rij moeten staan voor voedselbonnetjes, zoals onze ouders/grootouders tijdens de oorlog? Ondanks al het gepalaver over de hervorming van de pensioenen wordt nog steeds op de oude wijze voort geboterd.
Ik hoor ondertussen absoluut geen verfrissende ideeën, die het pensioenprobleem in de goede richting zou kunnen bewegen. Integendeel, deze brugpensioenen werken als een torpedo. Ze zijn een oorlogsdaad van de beslissers tegen hun weldra gepensioneerde burgers.

Ik stoor me al jaren mateloos aan de wijze waarop ons pensioenstelsel is opgebouwd. De laatste maanden gaat men echter te ver! Inderdaad, waarom komen wij niet op straat?

Ik heb naar aanleiding van deze blog een Facebook pagina aangemaakt, en ik nodig iedereen uit om hier lid van te worden.


http://www.facebook.com/pages/brugpensioen-onder-55-is-schandalig-dat-kan-een-jongere-niet-betalen/118195188204111#!/pages/brugpensioen-onder-55-is-schandalig-dat-kan-een-jongere-niet-betalen/118195188204111?ref=ts

Het zijn inderdaad jongere managers die de oudere
werknmers de laan uitsturen -- dit is al gaande sinds begin 1990. 3M & Exxon hebben deze trend ingezet bij het begin van de globalisatie (alhoewel Exxon iedereen die vanaf 50 "mocht" gaan, ook verder loon betaalde tot aan de pensioenleeftijd).
Klinkt nog steeds "mooi", maar toen al vielen velen "ouderen" in een zwart gat, wegens het gevoel nutteloos te zijn. Zij die achter bleven (een kleine middenmoot tussen 35 en 49 jaar) moesten hun ervaring delen met een bende chaotische jongeren (de nieuw-aangeworven) die voor kleinere lonen in ruil een massa vrijheid (en vrijpostigheid kregen) en in hun naiëviteit, "creativiteit" (lees chaos) verkozen boven ervaring, en niet beseften dat zij 20 jaar later (nu dus) op dezelfde manier behandeld zouden worden.
Die "wave" van "creativiteit en flexibiliteit" kwam toen vanuit Japan en werd door Amerikaanse multinationals (en later Europese bedrijven) overgenomen (aangevoerd door de nodige goeroes en mentors van duurbetaalde consultant bedrijven. We weten allemaal dat het Japanse liedje niet blijven duren is. Wereldwijd kijkt men nu naar die andere groeilanden (China, e.d. ...) en investeren bedrijven in goedkope werkkrachten. Ervaren en loyale (oudere) werknemers zijn nog altijd blijkbaar "te duur". M'n blijft goedkopere "flexibele (lees ongeïnteresseerde)" werknemers verkiezen en dit tenkoste van kwaliteit, klantgerichtheid, loyaliteit en vertrouwelijkheid.
De kruik gaat zolang te water tot ze op een keer toch wel eens zal barsten ...
Kan men brugpensioenen stoppen zolang bedrijven dreigen met delokaliseren?

Men moet het afdanken van 50 plussers verbieden,
en verplicht de anciënniteit volgorde toepassen in geval van herstructurering. En zware boetes geven aan werkgevers die hierin in de fout gaan.

Weinig negatieve kretiek op die "schande" zou ik zo zeggen...en terecht ook. Wie in de fabriek werkt weet wel beter...na vele tientallen jaren opgejaagd en zwaar werk is men meer dan blij met het brugpensioen. Ik ben 52j en zie mezelf geen 13 jaar meer meedraaien in die hekseketel! Het wordt tijd dat de jongere generatie eens overneemt. Maar die gaan liever studeren tot hun 25ste. Als er dan toch enkele in de fabriek komen voor een vakantiejob of zo zijn ze da "werken" nogal rap beu, en de dag erop zien we ze niet meer. Liever een job op kantoor en om de haverklap een koffie gaan drinken. Zo wil ik ook wel doorgaan tot 65!!!

Wat ik hier allemaal te lezen zie...aan al de mensen die hier jaloers zijn dat sommige mensen op brugpensioen gesteld worden op hun 52ste...ik word 56 en binnen 2 jaar na 38 jaar dienst geef ik er de brui aan...op brugpensioen dus, en aan iedereen hier die denkt dat het te vroeg is of schande is dat m'n zo vroeg op brugpensioen gaat...
Ik werk in 2 ploegen,hard werken,kan van Marianne Thijssen en andere politiekers niet gezegd worden !
Neem gerust mijn plaats eens in en je zal zien...jullie zullen hunkeren naar brugpensioen en denken...aan al die jeugd die daar maar vrij rond lopen in die steden,sommige met 2 mollepoten of linker-handen!

En daar doet m'n nauwelijks iets aan....
En...sommige mensen die op hun 50ste op brugpensioen verplicht worden gezet aangezien die firma's willen afslanken...wat kunnen verdomme die mensen daar aan doen...stel jullie allemaal eens in de schoenen van die mensen die afgezet worden!

Ik ben zelf kleine zelfstandige, 58 jaar oud, en stel 8 werknemers te werk. Reeds 38 jaar start ik 's morgens om 06.30 uur en op vandaag stop ik al 'vroeg' om 18.30 uur. Over 7 jaar krijg ik een pensioentje van nog geen 1000 euro...
Marianne, en Kris en Karel van het vroegere NCMV nu UNIZO, zijn onze werkNEMERS, zij krijgen netjes hun maandelijks aardig sommetje op hun rekening.
En nu plots, nu de schrik er in zit door de Grieken en de Duitsers, zullen ze eens de stem verheffen om te zeggen hoe het moet.
WAAR WAREN JULLIE IN HET VERLEDEN ??? Toen een gezond denkend zelfstandige vijf jaar geleden zijn mond opendeed, dan werd hij bestempeld als een doemdenker...
We worden bestuurd door een bende advokaten, professoren, vrijgestelden van vakbonden, en andere geleerde slimmerikken. Eén groot klooster. Niemand met de voeten op de grond. Regelgeverkes...
HOOG HOOG tijd dat er enkele 'simpele' gezonde zelfstandigen een plaats krijgen op het politieke toneel. Dan zullen jullie misschien nog credible overkomen. Maar ik vrees dat het al te laat is...
Als je nu betogingen ziet tegen de ondernemers omdat ze meer moeten ondernemen. Echt het toppunt.

@ Marc: jouw redenering is al geruime tijd wetenschappelijk ontkracht. Het is niet zo dat ouderen ontslaan of naar uitkeringen sturen, meer werk oplevert voor jongeren, integendeel zelfs.Uiteindelijk komt het steeds op hetzelfde neer: wij willen als 'bevolking' een zekere levensstandaard (auto, gsm, vakantie, ...) en daarvoor moet gewerkt worden. We geven al jaren veel meer uit dan we samen verdienen door te werken. Nu zullen er dus jaren komen dat we meer moeten werken dan uitgeven. En dan is het natuurlijk een schande dat mensen van 50 jaar volledig worden afgeschreven. Er is werk genoeg (probeer maar eens iemand te vinden in de zorgsector...) alleen is de drijfveer voor de mensen niet groot genoeg. Afschaffen al die uitkering, werkloosheidsuitkering beperkt in de tijd. Terug heel simpel maken: niet werken, geen inkomen. Behalve voor de echt ongelukkigen (zieken, gehandicapt, ...), die mogen voor mijn part nog een dubbele uitkering krijgen. Maar dan wel de echt zieken, en niet die duizenden profiteurs die zogezegd ziek zijn maar in het zwart wat bijklussen.

Van universitair tot arbeider; ieder werknemer zou op zijn 65 jaar en/of na 40 gepresteerde dienstjaren een vergelijkbaar basispensioen moeten ontvangen. De universitair heeft logiserwijze tijdens zijn loopbaan meer spaartegoeden opgebouwd dan de arbeider. Universitaire studies, een betere verloning en een gezond spaargedrag staan dan garant voor een financieel zorgeloze oude dag. Zij die op jeugdige leeftijd de keuze maken niet te studeren ontvangen na 40 dienstjaren ditzelfde basispensioen...

veel jongeren profiteren van het brugpensioen van hun ouders doordat deze o.a. hun kinderen opvangen, huishoudelijke taken uitvoeren, soms zelfs hun huis (helpen) (ver)bouwen. De echte dupe zijn de jongeren die geen ouders hebben in (brug)pensioen en die beide een full-time job hebben en daarna nog alle werk thuis zelf doen en van hun loon slechts de helft overhouden doordat de andere helft dient voor de bruggepensioneerden waarvan velen pas echt beginnen te werken vanaf hun brugpensioen (voor hun kinderen)

SCHANDE, SCHANDE,aan de vakbond
Indien de vakbonden dergelijke eisen blijven stellen dan gaat Belgie falliet.
Ik ben 63 jaar,heb de laatste 15 jaar bij 10 kleine firma's gewerkt die alle falliet gegaan zijn. Dit heeft mij veel geld gekost.Het Fonds van Sluiting van Ondernemingen (vadertje staat) betaalt slechts 2 maanden achterstallig loon uit)
Maar met deze 2 maanden was ik al blij vroeger was je als werknemer alles kwijt.
Voor mij is de vakbond niet opgekomen met de eis van brugpensioen nee he dat waren maar kleine firma'tjes daar is geen eer te halen.
De vakbond maakt veel tamtam in grote bedrijven zoals Opel. Gevolg, maken daar dikke proviteurs van deze werknemers, wij zullen wel verder werken en hun brugpensioen betalen.
Loon naar werken, dus ook pensioen naar werken.
Geen euro voor brugpensioen, ik ben het beu te betalen voor dikke proviteurs.
t'is niet omdat hun geen schuld treft voor de sluiting van het bedrijf dat zij met hun gat in de boter moeten vallen.
Ik moet mij ook tevreden stellen met een slecht betaald jobkje ver onder mijn mogelijkheden.
MAAR IK WERK en laat mijn medemens niet opdraaien voor mij


Ben er volkomen mee eens dat brugpensioen op 50 onredelijk is. wel wil ik pleiten voor een jobrotatie. Ikzelf werk als begeleider van jongeren met zware emotionele en gedragsproblemen. Doorheen de jaren heb ik een hele reeks tools ontwikkeld om om te gaan met conflictsituaties. Zowel bij begeleiders als bij de jongeren, deze tools zijn gemakkelijk in te zetten in profitorganisaties. Als ik solliciteer dan .... ofwel ben ik te oud (net geen 50) of heb ik geen ervaring in de sector...
En geloof mij vast, op dit tempo je met hart en ziel geven is energetisch niet mogelijk....

Er zijn blijkbaar uitzonderingen. Ik ben 68 jaar en nog steeds aktief met een bediendenkontrakt. Acht jaar geleden ( ik was toen 60 ) werd ik bij de overname van de consultancy groep van PWC door IBM ontslagen . Drie maanden later kon ik weer aan de slag met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden. Toen ik 65 jaar werd heeft men mij gevraagd of ik nog enkele jaren kon blijven. Ik heb aanvaard op voorwaarde dat ik 4/5 ging werken en één van de vier dagen vanaf thuis kon werken. Ik zal vermoedelijk volgende lente met pensioen gaan. Mijn echtgenote is nu 64 jaar en ook nog steeds aktief. Ons recept ? Beschouw jezelf als een produkt dat verkocht moet worden en zorg ervoor dat je je MARKTWAARDE blijft behouden vooral door zelfstudie en enthousiasme voor je werk.

Het leven is moeilijk, maar U laten afschrijven op 50 is crazy. Opel was gedoemd voor de laatste 10 jaar en iedereen wist dat. (bonden enz..) toch kunnen volhouden en de mensen laten hopen is een vak appart. (vraag dat maar aan kennes)In ieder geval de belasting betaler krijgt de faktuur. En de vraag is dan waarom niet voor iedere belg de zijn opzeg krijgt! Wat krijgen de vakbond afgevaardigen ? %0 is 25 jaar te vroeg punt uit. verveeling staat u te wachten.

Ben benieuwd of de komende regering er iets aan gaat veranderen : asielzoekers en dergelijke die ons sociaal stelsel gedeeltelijk uithollen zodat er voor ons Belgen niets meer overblijft.

De vakbonden : als kleine zelfstandige lach ik met deze dromers, afpersers en profiteurs. Grote mond : ja; maar het is immers niet alleen hun geld waar ze mee smijten.

Raf

Man, man, man....
Het gaat inderdaad de verkeerde kant op. Mensen die (te) veel geld krijgen om niets te doen...doen inderdaad ook niets. Daarom volgend voorstel :
1. werklozen : 1ste jaar 1000euro/maand, 2de jaar nog 500euro/maand, 3de jaar niks meer. daarna heb je terug recht op een uitkering na 2 jaar gewerkt te hebben.
2. bruggepensioneerden : deze zijn eigenlijk ook werklozen (met een extra vergoeding van de werkgever)dus dezelfde regeling als de werklozen!
3. je hebt slechts recht op een uitkering na 5 jaar gewerkt te hebben (enne...zwart werk telt niet mee!)

Ik ben er zeker van dat deze dames & heren terug "zin" krijgen om te gaan werken !!!

Ikzelf ben met een brugpensioenregeling op 54 jaar "buiten" gezet. ik wilde niet tot last zijn van de gemeenscgap dus ik heb werk gezocht en het brugpensioen nog nooit "geconsumeerd". En geloof me ...er is werk genoeg ...en je moet zelfs niet al te veel zoeken. Wel moet je WILLEN werken !!!!

Héél interessante gedachtenwisselingen vinden op dit medium plaats, hetgeen vroeger op het marktplein of in gezellige van nicotinewolken doordrongen bruine cafés geschiedde (toen ik nog klein was),gebeurt nu in dit eerder geïsoleerd plekje op het net, en is enkel toegankelijk, voor de 'gelukkigen' onder ons die over een PC beschikken en het dure Belgische internet kunnen betalen alsook er tijd kunnen voor vrijmaken (tenminste als ze nog werken, zoals ik). Toch zal ik dit 'forum' nog even trachten te volgen (als ik kan), hetgeen ik uit tijdsoverweging normaliter nooit doe, maar omdat er voor 'toekomstige ambitieuze politici die het nog goed menen met ons land' (waar vind men die nog?) zoveel interessant materiaal in zit om een degelijke nieuwe beleidsstructuur uit de grond te stampen (voor de komende generaties dan) met aangepaste wetten etc...
Nog veel werk aan de winkel dus...
Dit hier (wat jullie met zijn allen hier schrijven) zou van de daken moeten geschreeuwd worden....of anders moeten we met zijn allen terug wat meer op café gaan contesteren....dan draait onze HoReCa tenminste weer wat beter...en da's toch een deel van onze economie...
Geld moet rollen mensen, zodanig dat we het met zijn allen goed hebben...ook de echte sukkelaars die dit niet kunnen lezen...en wat betreft de echte profiteurs in dit land, daar moet paal en perk aan gesteld worden,maar dan moeten bvb de politionele bevoegdheden, minder ingeperkt worden door een trage, lome, starre en aan oeroude wetten gebonden magistratuur alsook dienen er meer reële penaliserende controles op bvb zwartwerk, illegaal verblijf/werk, en fantoombedrijven alsook belastingsontduiking te geschieden.
En wie gaat dat allemaal betalen? Ah wij zeker ook dan hé....Sociale controle moet ook terug wat meer geschieden, dus mensen komt wat meer van achter die computer uit en begeef je met je grieven onder de 'mensen', op straat in real life!
Gepensioneerd of niet, maakt niet uit...maar gezonde communicatie leidt tot constructieve resultaten en beter wederzijds begrip. Zo komen onze politici ook 'wat de mensen drijft' te weten...want die zitten mijns inziens ook teveel in een bureeltje achter een PC te zoeken naar interessant leesvoer zoals dit hier!
Doe zo voort dames en heren, maar vergeet niet zoveel mogelijk 'buiten' te leven, weg van deze verslavende IT-kijkkast!

Brugpensioen aan 50 is te vroeg. Maar je kan het die mensen niet kwalijk nemen, ikzelf zou hier ook van profiteren als ik daar de kans zou toe hebben. Het ligt dus duidelijk aan de politiek om hier wat aan te veranderen.

Zelf ben ik 27 jaar, en zoals het er naar uitziet zal ik moeten werken tot mijn 70ste... om dit systeem van nu te betalen.

De politiek zou naar mijn mening meer mogelijkheden moeten bieden om aan pensioensparen te doen, zoals het aftrekbare maximum op te trekken. Zo kan je immers meer sparen zodat je vroeger kan vertrekken.

Ook zou er een mogelijkheid moeten bestaan om een UNIVERSELE GROEPSVERZEKERING te kunnen onderschrijven. Een soort Federale groepsverzekering, niet gebonden aan je werkgever, die rechtstreeks van je brutoloon gaat.

Maar blijkbaar zijn onze heren politici te veel bezig met hun eigen postjes, oa. BHV, waardoor ze mijn toekomst van mijn generatie vergeten.

Waarom die verdekte afdankingen: dat weten we reeds van in de jaren 70 ( ik ben nu 58 jaar jong en zelfstandige van moetens meest geworden).
Als de Overheid zo een dergelijk groot beslag blijft houden op de nationale toegevoegde waarde van ons belgiksken, dan geraken we er nooit uit.
De netto lonen kunnen maar stijgen als de belastingen en RSZ dalen.
Als de wetten het persoonlijk en ondernemers- initiatief blijven bemoeilijken.
Als je straks een vergunning moet hebben om te mogen naar het toilet gaan ( of er nog meer moet voor betalen).
Als er weeral meer faillissementen van ondernemers zijn.
Als, als, als, als dit landje niet gaat opletten, komen we inderdaad in Griekse toestanden terecht.
Waarom betaal je op je inkomen als werkende mens reeds vanaf amper 12.000 euro per jaar een bedrag van 3.000 euro belastingen???
Ten slotte: waarom moeten "gepensioneerde politici" die voor de werkmens opkwamen, nu een kleine bestuursvergoeding krijgen van +/- 250.000 euro per jaar?
Moest ik kunnen, 'k zou ook op 50 jaar op "brugpensioen " gaan en dan via een vennootschapken hier en daar wat veel bijverdienen en dividenden uitkeren.
Zalig België, doch 'k ga stemmen en dat voor Vlaanderen.

De overheid zit maar constant te leuteren dat de mensen langer moeten werken. Maar bij elke herstructurering wordt gewoonweg brugpensioen aanvaard. Wanneer gaat de overheid eens gewoon echte politieke moed hebben en zeggen dat het gedaan is met brugpensioen voor 58 jaar. Het kan toch niet zijn dat sommige mensen uitgeperst worden tot hun 65ste en dat andere al op hun lui gat zitten vanaf hun 50ste. Er is nochtans werk genoeg.

Bij ons in het bedrijf worden mensen boven de 50 wel aangenomen. Het is wel bandwerk maar op GM is dat ook niet anders.

Maar ja, de echte bazen in dit land zijn de vakbonden.

Ik ben 50+ en heb minder loon als die mensen pensioen op opel, maar ik moet ze wel gaan onderhouden. En als ik mijn werk moest verliezen dan zal ik verplicht worden om ander werk te zoeken, of ik verlies mijn uitkering. Maar ja daar liggen de ministers niet van wakker he. En dan verschieten ze dat de mensen niet meer willen gaan kiezen op dat soort.

@Stefan waar ze nog iemand aanwerven van 63 jaar! Vooreerst ik heb niets tegen mensen die nog (willen) werken op hun 63-ste. Laat dat duidelijk zijn. Maar als uw bedrijf zo iemand aanwerft, dan zitten ze toch diep in de shit, lijkt me. Ik vraag mij echt af of er niemand jonger is die hetzelfde werk kan doen aan dezelfde voorwaarden. Misschien kan uw bedrijf zich ook omvormen van NV tot RVT. Nee, alle gekheid op een stokje, ik vind dit toch erover. Ik werk al 32 jaar als bediende in hetzelfde bedrijf en heb dus wat gezien. Ik weet het: geen ervaring bij verschillende bedrijven zoals vele jobhoppers van deze tijd. Maar ik heb wel een en ander de revue zien passeren in die 32 jaar. In bedrijf moet meer investeren in jonge mensen die de tijd krijgen om te leren van de "oude" gasten. Hoe dikwijls zien we niet iemand op (brug)pensioen gaan die dan plots moet vervangen worden die de job nog met moeite kent. En dan gaan de poppen aan het dansen. In elk geval mijn mening: als een bedrijf nog 50- en 60-plussers moet aanwerven, dan heeft de leiding geen visie op lange termijn, maar kijkt ze alleen naar de resultaten op minder dan 3 jaar. Misschien omdat de leiding dan ook alweer weg is (met uitbetaling van de megabonussen voor een eenmalig hoog resultaat).

Ik denk dat de schrijver van dit artikel een hoog begaafde persoon is die tot zijn vijfendertigste naar school heeft geweest, en dus als het meevalt tot zijn 65 werkt, dan heeft hij ook maar 30 jaar opgebracht en heeft hij, op jonge leeftijd op ons kosten naar school geweest. Dat iedereen boven de 50 in de fleur van zijn leven is betwijfel ik. Laat iedereen tenminste een loopbaan van 35 jaar hebben,de ouderen van nu hebben meestal van hun 14 jaar gewerkt.

De reactie van sommige "ouderen" hier getuigt van enorm weinig respect voor de "jongeren" die alle voordelen van het te vroeg op pensioen gaan moeten dragen. Het is frustrerend om te merken dat het doel van sommigen verworden is tot zo rap mogelijk op pensioen kunnen. Is het zo onrealistisch de gestegen levensverwachting te plaatsen tegenover langer werken? Een mens met diploma zoals mezelf zou voor minder emigratie overwegen, wat zoals je zal merken de komende jaren verbazend zal toenemen gezien het opleidingsniveau en talenkennis van de jongeren.

Ik heb met veel belangstelling de talrijke reacties gelezen. Zelf ben ik een 52-jarige HR-manager die einde 2008 geslachtofferd werd door de crisis. Ik ben vanaf dat moment gericht beginnen solliciteren en heb mijn professionele en financiële ambities helemaal aangepast aan de situatie. Mijn enige voorwaarde was een jobinhoud vinden waarin ik mezelf helemaal kon uitleven. Ik heb in het totaal 100 sollicitaties gedaan (daarna zou ik er de brui aan geven) Bij toeval heb ik tussen maart 2009 en december 2009 op projectbasis kunnen werken via een uitzendcontract.
Van de 100 sollicitaties ben ik 31 keer op 1e gesprek geweest; 6 keer op 2e gesprek en 1 keer op derde gesprek. Slechts 13 keren heb ik totaal geen respons gekregen (meestal via selectiekantoren)
Ik heb sinds vorige maand een part-time job gevonden voor 3/5 en werk daarnaast op zelfstandige basis nog verder aan een aantal projecten.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik gedurende een jaar bijna full-time met solliciteren ben bezig geweest en inderdaad vast stel dat er bij heel veel bedrijven een sfeer hangt van aversie voor 50 +-ers. Ik heb wellicht geluk gehad, maar het is op dit ogenblik geen sinecure om als 50+ zonder werk te vallen.
Het laatste wat je moet doen is de handdoek smijten, maar ik heb toch geregeld veel zin gehad.
Ik wil hierbij dan ook echt pleiten voor een ommekeer in mentaliteit; zowel bij werkgevers als bij werkloze 50+. Deze generatie is niet versleten. Zij zijn nog tot veel in staat en hebben ook nog de bereidheid om ervoor te gaan. Maak er aub gebruik van in plaats van ze massaal met brugpensioen te sturen en er een ontmoedigde generatie van te maken

Beste redactie

Behalve dat ik een vrouw ben, bevind ik me in dezelfde situatie als Jean-Pierre.
Hij slaat werkelijk de nagel op de kop !

Ik ben zelf een dertiger en ik vind het zalig als ik op mijn vijftigste op brugpensioen kan gaan. Ik gun het de mensen van Opel Antwerpen. Waarom probeert men angstgevoelens los te weken bij de jongeren. Griekenland is failliet en wordt bijgesprongen door Europa. Onze politiekers die riante salarissen verdienen, het arm koningshuis die maar 12 miljoen euro vermogen heeft en wij die meer als 50 % belastingen betalen om uiteindelijk 2500 Euro netto overhouden zouden moeten werken als loonslaven tot ons zestigste ?? Neen, bedankt.

Brugpensioen op 50 is een schande. Het gaat wel over mensen die doorgaans meer dan 30 jaar gewerkt hebben en 60% van hun inkomen afgedragen hebben aan "het systeem". Wat is het alternatief : voor elke 50+-er die doorwerkt staat er een 20-er op straat. Door de doorgedreven automatisering en de delocalisatie IS er gewoonweg geen werk meer. Behalve bij de overheid : die blijven maar volk aannemen dat allemaal na een loopbaan van papier vuilmaken en werkenden uit de privé leegmelken aan 75% van hun laatste wedde op pensioen mogen, daar waar de wettelijke pensioenen uit de privé zo'n 1150€ bedragen. Iemand die heel z'n leven werkloosheidsuitkeringen kreeg heeft bijna hetzelfde pensioen. Asielzoekers krijgen dwangsommen toegewezen van 500€ PER DAG. Wie zijn verdorie de profiteur in dit land?

Bij de directie werken ze bijna allemaal tot hun 65 en zo mogelijks nog langer. Maar daar zal ongetwijfeld hun verloning en de macht die ze uitoefenen een rol bij spelen. Nochtans voor het geld hoeven ze het al lang niet meer te doen.Bovendien genieten ze allemaal van een mooie groeps- of bedrijfsleiderverzekering.
Daarnaast zijn er nog de politiekers die na een beperkt aantal jaren van een volledig pensioen kunnen genieten. Ook hier zou men dan het minimum aantal jaren om in aanmerking te komen, mogen verhogen maar daar denken ze natuurlijk liever niet aan. Liever de massa wat aanspreken zonder aan hun rechten te raken...

Op mijn 55 buitengezet. Opleiding knelpuntenberoep gevolgd bij de VDAB. 16 maand werkzoekend geweest. Sinds januari 2010 weer werkzaam in een voltijdse job (niet in een knelpuntenberoep).
Het probleem waar ik voortdurend tegen heb moeten vechten is de perceptie van de werkgever van een 55+-er: 'hoe lang wilde nog werken?','wanneer wilde op brugpensioen?' Voor de 55+-er die (nog) wil werken is brugpensioen op 50-52 jaar een totaal nefast signaal! Dat verwijt ik mijn generatiegenoten: het beeld te hebben gecreëerd van de uitgebluste en opgebrande 50-plus werknemer die allerlei kwaaltjes heeft, vaak ziek is en zo vlug mogelijk op brugpensioen wil.
Weg ermee dus.

Politiekers durven niets meer beslissen.En ongeloofwaardig.Einde brugpensioen op 50 jaar.Zie Opel.Plus riante ontslagpremie.Laat ze als een ander beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.Als je in een klein bedrijf ontslagen word krijg je niets en heb je ook lang genoeg gepresteert.En dan verwonderd zijn dat er zo weinig grote bedrijven nog naar Belgie komen en investeren.Fout van duo Vakbonden-Politiekers.

Jaja beste mensen, allemaal mooie uitleg. Maar ik word de 28ste 50 en werk bij een vestiging van Carrefour die de intentie heeft tot sluiting op 30 juni. Dus ik hoop ....... wat iedereen in mijn situatie wel zou hopen.

Ik heb al langer het gevoel dat de huidige oudere generatie de huidige actieve generatie laat opdraaien voor hun nog lang en gelukkig pensioenleventje. Ooit zal deze bom barsten want dat is gewoon niet werkbaar: maar het is politiek o zo moeilijk om dit bespreekbaar te maken. Het doet me denken aan wat er in Griekenland aan het gebeuren is. De actieven zullen cash betalen voor de generatie voor hen die al die jaren boven hun stand geleef hebben. Het brugpensioen is dus eigenlijk uit den boze.
Maar dan gaat je vader op brugpensioen, en daarna m'n schoonvader, telkens op hun 58e. Tja, individueel kun je daar dan moeilijk tegen zijn,want wie weet heb je ze nog nodig.
Ik heb het al gezegd tegen m'n ouders: hun generatie zal de laatste zijn die steevast beter hand dan hùn ouders...

Interessante reacties. Klinkt allemaal mooi om langer te werken. Hebben jullie al ooit met mensen gepraat die met 56 jaar en wisselende posten (morgen, middag, nacht en weekend) eindelijk op prepensioen kunnen ? Dit zijn zowat de enige gelukkige mensen in België. Als men zoals wij in de zware industrie werkt, heeft men het gehad op die ouderdom. En zoek op ons bedrijf maar eens lichter werk. Laat ons ook niet schieten op de ambtenaren want dat zijn eigenlijk de enige loontrekkenden met een fatsoenlijk pensioen !

Hoe komt het dan dat mensen, 25, 30 jaar oud, weinig geschoold, en/of geen zin om te werken vanwege onze zozachte sociale matras, ongemoeid worden gelaten en kunnen rondkomen? Allerlei kosten voor kinderopvang en vervoer zijn er dan ook niet. God schept de dag en moeder de soep! Waarom zouden zij werken voor een aalmoes meer, en niemand valt hen lastig. Maar iemand die 50 is en 32 jaar gewerkt heeft, zoals ik, wat denkt die wel...binnen enkele jaren stoppen, die is gek zeker. Kan iemand mij dit eens uitleggen aub?

Het is een fabeltje dat men na zijn vijftigste geen werk meer kan vinden. Zowel ikzelf als mijn echtgenote hebben als vijftig-plusser een mooie job gevonden in vast dienstverband. Die ongezonde mentaliteit dat men na vijftig is afgeschreven moet verdwijnen. De media zouden hierbij hun steentje moeten bijdragen in plaats van 50-plussers als nutteloze ballast af te schilderen.

Wie tot zijn 25ste studeert en toch later een volledig pensioen wil krijgen hoeft echt niet langer dan tot zijn 65ste te werken !
Nonsens !Het volstaat de studiejaren te laten "regulariseren" (eigen ervaring !)

Herman

Mocht het verschil tussen een " dopper" en iemand die gaat werken groter zijn, dan zou men niet op zijn 50ste het werk vaarwel zeggen. Maar, men gaat steeds meer het geld halen bij zij die er moeten voor werken en zij die " om één of andere reden" geen werk hebben, kunnen jaaaaren profiteren en van alles genieten zonder er een klop voor te doen. EN , ze krijgen steeds meer...

Hoe is dit toch mogelijk. Ik begrijp er niets meer van. De onwetendheid over wat een brugpensioen eigenlijk is! Even op een rijtje : een brugpensioen is: recht op werkloosheidsuitkering tot 65 - alsof dat voor andere 50plussers anders zou zijn. Daarnaast krijgt een bruggepensioneerde een bedrag van zijn werkgever, dat hoger ligt dan de formule Claeys. En dat hij behoudt als hij terug gaat werken (sinds 2007 is de wet veranderd). Waar zit dan het probleem? In de naam? Niet in het systeem zou ik zo zeggen. Want als bruggepensioneerde ben je verplicht in een tewerkstellingscel in te stappen en je zo bij te scholen of om te scholen, zodat je een nieuwe job makkelijker kan vinden. Die dan wat minder mag opbrengen, omwille van je brugpensioen. Mooi toch? Zo zorg je ervoor dat 50plussers makkelijker aan het werk blijven !!

Brugpensioen op 50 is niet alleen een grote schande en een kaakslag aan de jongere generaties (waar blijft toch in godsnaam hun protest!?), het is tevens een kaakslag aan al die ouderen, die in kleine ondernemingen werken en die (helaas!) nog langer zullen moeten werken om mede op te draaien voor de kosten. Is dat sociale rechtvaardigheid? En hé regering, hoe geloofwaardig zijn jullie nog met het credo van langer werken? Op mij maken die kreten alleszins geen indruk meer...

!!! ONTHAASTEN !!!!

ferme reacties heb ik hierboven gelezen..

evenveel begijpelijk als onbegrijpelijk.

als 53 jarige en straks 33 jaar dienst bij dezelfde werknemer, moet ik vaststellen uit vorige reacties dat ik bij de gelukkigen ben en nog steeds tewerkgesteld ben!
toch even relativeren.

Want toen vadertje staat met zijn trukkendoos bovenkwam om de mensen te motiveren en langer aan de slag te blijven, werden zoals bij mij in de verzorgingsector systemen uitgewerkt zodat je meer betalende verlofdagen kreeg en dus meer thuis kon zijn om " te onthaasten" of beter:lees meer tijd zou hebben om op een bepaalde leeftijd gemotiveerd te zijn om aan de slag te blijven.
Daar ik niet in de verzorging sta, maar zoals ik mij al jaar en dag voel, niet tot deze sector te behoren als je geen verplegende functie uitvoerd! en maw. zeker geen ondersteuning krijgt om het werk dat steeds drukker en meer eisend werd en steeds met minder en minder diende afgewerkt te worden.
Wel met dze ontaasting "moet" ik nu meer dagen verlof opnemen, of ik het nu wil of niet.
Dat het werk welk ik voordien deed niet is verminderd, integendeel zelfs is toegenomen, daar kan vadertje staat zich niet mee inlaten.
Men heeft er toch voor gezorgd dat je meer thuis bent!!!
Wel ik kan jullie zeggen dat ik echt niet zit te wachten om enkele dagen verlof op
te nemen, daar ik weet wat er mij te wachten staat wanneer ik terug op kantoor toekom.

De werkgever is perfect in orde met de wetgeving, want hij heeft je deze verlofdagen toegekend,
Maar je werk moet wel gedaan zijn hé!!
Hoe je dit doet, is zijn zorg niet.

De totaliteit van zijn werknemers heeft hij goed onder controle gehouden en voor de uren waarvoor hij mij verlof laat opnemen, trekt hij een premie zodat hij deze kan gebruiken om zijn personeelsbestand niet te laten verminderen.
Echter deze vrijgekomen uren gaan steeds naar een andere dienst dan deze waar hij ze heeft laten verminderen in aanwezigheid.
U leest het goed, naar de verzorging en verpleging.
En inderdaad daar zijn deze uren meer dan welkom.
maar moet dit dan ten koste van ander personeel.
Als dit onthaasten is, dan heb ik nog wel enkele jaren waar ik mij heel erg veel meer zal moeten haasten dan ik ooit al heb moeten doen en alhoewel ik er nog maar 53 ben, voel ik toch ook al hier en daar iets kraken en piepen.
Dus elke keer nog een tandje bijsteken en hoe ouder hoe meer tandjes er moeten bijgestoken worden.
Waarom kan enkel in de verpleging de keuze gemaakt !!! ONTHAASTEN !!!!

Dat noemt men dan onhaasten!

Om maar te zeggen, dat wie nog aan de slag is op een bepaalde leeftijd, het ook niet altijd rooskleurig is.
Hoelijk blijven we gezond!! en blijf ik zolang te water tot ik zink zeker!
En met een beetje "veel" geluk mag ik werken tot ...
om dan uitgeblust te beginnen aan waar je zo lang van hebt gedroomd... "het pensioen" en nu begint het echte leven.
Weet je wat ik denk.... dan is 't echte leven al lang gepasseerd.

Ik vind het helemaal niet erg op brugpensioen
Ben beginnen werken op men 14 en 42 jaar later op rust
Ik moet eerlijk zijn het bevalt me
Alleen financieel is het een flop
Duizende jonge mensen zijn aan den dop
Waarom ouderen nog meer en langer laten werken??
Ik ga enkel met dat laatste akkoord als die stempelaars verdwenen zijn

De jonge generatie protesteert wél!

Neem maar eens een kijkje op deze recent gestarte petitie bijvoorbeeld:
http://www.socialeonzekerheid.be

De zwaarste lasten op de jongste schouders.

Ik vind het inderdaad een schande dat militairen op brugpensioen kunnen vanaf 51 jaar met een wedde aan 80% en verlofgeld en eindejaars premie voor de eerste vijf jaar dat zij op inactiviteit staan.Deze jaren tellen dan nog mee voor het pensioen. Waar blijft de logica?? Zij krijgen ook nog gratis medische verzorging en twee extra jaren die meetellen voor hun pensioen. Zij krijgen hun maximum pensioen voor 37 dienstjaren terwijl burgers die hetzelfde werk uitvoeren 45 dienstjaren moeten tellen.Met de laatste regeling moet een burger in landsverdediging 16 jaar langer werken, hetzelfde werk doen als een militair om hetzelfde pensioen te bekomen.Ik ben 59 jaar en werk op dit ogenblik reeds 41 jaar en hoop nog een aantal jaren door te werken zodat ik het pensioen kan evenaren van een militair die 16 jaar vroeger kan stoppen om datzelfde pensioen op te strijken. DIT IS GEWOON ONRECHTVAARDIG.

Toen ik op Opel begon kon iederéén er starten, werk genoeg, maar toen werd ik uitgelachen; toch niet aan die stomme band gaan werken zeker? De 10 uren later tot 1.30 uur 's nachts ? Nog meer gelach, nu meer gebleit.........
Tot slot; waarom spreekt iedereen over de 'vergrijzing' en niemand over de 'verbruining' ??

Goed artikel.

Wat mij verbaasd in de reacties is dat sommigen toch nog altijd de redenering hebben dat als we ouderen thuis laten blijven, hun jobs automatisch naar de (jongere) werklozen zullen gaan. Ik dacht dat na jaren van dit soort foute redeneringen toch wel duidelijk was dat economie zo niet werkt. Het is geen zero-sum game. Het is niet zo dat er een beperkt aantal jobs zijn en dat als de we een aantal mensen op non-actief zetten of part-time laten werken dat deze jobs dan naar de werklozen gaan. Al die maatregelen en overheidsbemoeienissen zorgen voor extra kosten voor de bedrijven en dus minder winst. Onze "rode vrienden" vinden dit natuurlijk fantastisch, want winst is iets vies en gaat enkel naar de stoute aandeelhouder met zijn dikke sigaar.... Maar de realiteit is dat als een bedrijf winst maakt, er geld is om te investeren en dus extra jobs kunnen gecreëerd worden.

Mevrouw Nadine Bollen,

Uit uw weinig doordacht schrijfsel blijkt vooral dat u geen enkele voeling hebt met de werkomstandigheden van vele werkmensen.
Een hele dag bandwerk,zieken verzorgen of lesgeven aan jonge kinderen is heel wat anders dan commentaren schrijven zonder kennis van zaken.
Ga eerst eens echt WERKEN en je mening over brugpensioen zou wel eens kunnen veranderen!!

Het brugpensioen had nooit mogen bestaan. Waarom dient de werkloosheidsvergoeding anders? Het gaat hier over duplicatie van een systeem dat veel bijkomende kosten met zich meebrengt waardoor de staat in grote schulden terecht komt die ook al op de nek van de jonge generaties terecht komen. Zindelijk bestuur?

Het is inderdaad een schande, mensen met vijftig jaar (vijfenvijftig, zestig, you name it) op brugpensioen sturen - één groot profitariaat waarin overheid, vakbonden en werkgevers hypocriete medeplichtigen zijn.
Enfin, ik heb mezelf voorgenomen me er niet (meer) druk in te maken en mezelf voorgehouden dat ik minstens tot mijn zeventigste zal werken. Nu ben ik er achtenveertig en ben beginnen werken op mijn 26ste (na studies en, jawel, legerdienst). Dat wil zeggen dat ik halfweg ben. Tof (echt waar!).

Onze overgereguleerde arbeidsmarkt is dringend aan liberalisering en vernieuwing toe. Vraag en aanbod zijn al lang niet meer op elkaar afgestemd.
Over enkele jaren zal er een tekort aan arbeidskrachten zijn en dan zullen de werkgevers op hun beurt een probleem hebben.

waarom altijd over die ouderen. wie bij opel werkt is alleszins vroeger dan zijn 20ste beginnen werken, sommigen zelfs al op 15 jaar.
Een echt brugpensioen bestaat niet meer want ze blijven dankzij het generatiepakt oproepbaar voor ander werk, tegen welk loon? Waarom dan niet de jongeren afdanken die kunnen het beter aan om nog van job te veranderen.
En wat met de langdurig werklozen die hun ganse carriere meetelt voor hun pensioen, waar zit die hun bijdrage?

Waar zijn die grote lawaai makers nu die de mensen vertelden voor jaren dat GM niet zou sluiten. Mijnheer kennes is een overnemer aan't zoeken. De werknemers weten toch dat deze personen hun loon blijven trekken en zij niets te verliezen hebben. of het nu groen blauw rood of geel is!!!!
swa

Het spijt me nogmaals te moeten melden de de vakbonden de draad kwijt zijn. Op 50 jaar pensioen dit wil zeggen voor de doodstaf tekenen De personen die dit aanvaarden weten niet waar ze aan beginnen. Bij zestig zitten ze zolang al stil dat ze niet meer recht kunnen, En wanneer ze dan werkelijk op pensioen gaan bij 65 verschieten ze dat ze maar Euro 700+ trekken. Juist genoeg om thuis te zitten en hun mond open te houden. Ja wat een leven want dan gaan ze de mensen aanvallen die heel hun leven gewerkt hebben en zeggen dat ze hetzelfde pensioen moetwen krijgen. Allemaal gekken.

De onrechtvaardigheid is groot. Weer grote afscheidspremies, terwijl men juist die van de managers sterk bekritiseert. Waarom gaan de vakbonden die premies niet over alle "slachtoffers " verdelen. De man die bij de slager om de hoek zonder werk valt krijgt niets! Dan die pensioenen: gister nog in het nieuws, velen hebben nog geen 1000 € per maand en de helft van de beambten hebben meer dan 2000 € per maand, terwijl juist die al hun hele leven "op kosten van de gemeenschap" hebben geleefd. Waarom geen gelijk pensioen voor iedereen vb 1500 €. Deze ongelijkheid zal nog zeer ernstige spanningen veroorzaken. Hierover niets te zien in de verkiezingsprogrammas. Zullen we een nieuwe partij of vakbond oprichten om dit onrecht uit de wereld te helpen?

Aanvaardbare reacties, echter nergens wordt gesproken van de velen die van ons sociaal stelsel "genieten" en NOOIT iets bijgedragen hebben aan de maatschappij, al die asielzoekers die meer krijgen dan vele gepensioneerden en werklozen, al die gevangenen die ons stelsel meer kosten dan werkenden kunnen verdienen, al die migranten die hun familie overbrengen en op kosten van ons sociaal stelsel laten genieten, dat zuigt onze sociale kassen, gespekt door onze arbeid en afdragingen gewoon leeg en brengt onze toekomst in gevaar.
En juist, onze jongeren vinden nog geen job in deze tijd, laat staan de ouderen.
Neuwe aangeworvenen verdienen stukken minder dan ouderen, verschil werkloosheidsuitkering tov netto loon is te klein, als de lonen dalen voor nieuwe werknemers, moeten spijtig genoeg de uitkeringen ook lager om werk zoeken gemotiveerder te maken.
Ik ken enkele jongeren die voor amper 1000 netto elke dag gaan werken, hoed af, dit terwijl hun minder gemotiveerde vrienden aan 800 netto thuis zitten, een verschil van 200 waar je dagelijks voor buiten moet en nog opdraait voor eigen vervoer met risico van schade in het drukke verkeer.

het is toch logisch: de politiekers die de wet moeten veranderen dat we langer moeten werken staan zelf ook op een boogscheut van hun pensioen. waarom zouden ze zichzelf in hun voet schieten?
Voor de rest verwijt ik de brugpensioeners niets hoor: ze zouden moeten stom zijn van ervoor te blijven werken

Het is inderdaad een echte schande. Ik ben nu 52 en zie het echt niet zitten dat men mij (tijdens de volgende regering?) zou verplichten om tot mijn 67ste te werken. Het is onverantwoord om de mensen die jonger zijn als ikzelf op brugpensioen te laten gaan. Geef die mensen opleidingen. ER ZIJN TIENDUIZENDEN VACATURES IN VERSCHILLENDE SECTOREN DIE NIET OPGEVULD GERAKEN. Dus: opleidingen en deze werkkrachten terug inschakelen in het arbeidscircuit die vijftigers!!!!!!!!!!!!! Anders gaat België failliet!

Als GM-medewerker begrijp ik de reaktie van sommige mensen niet.Het is nu eenmaal zo dat als je bij een multinational werkt,en het loopt fout,je by-out groter is dan bij een kmo met bvb.10 werknemers.We hebben ons ook al de voorbije jaren blauw betaald aan RSZ en belastingen.Op elke verdiende euro.Niks handje kontantje.Trouwens ik en véél andere GM-mensen zijn geen vragende partij om brugpensioen of 'oprotpremie'.Het merendeel zou véél liever gewoon blijven werken!Ik ben bijna 55 en wil nog gerust aan de slag.Met plezier.

Onze politiekers zijn bezig met alle werkende belgen uit te persen als een citroen en ze dan na hun lange loopbaan financieel te straffen !!!! Met zo'n klein land zitten we met 5 regeringen, waarvoor is dat nodig? We gaan spijtig genoeg naar een individueel systeem zoals, wie langer werkt krijgt een beetje meer pensioen, dus, wie niet spaart tijdens zijn loopbaan, zal langer moeten werken!!! Het pensioensparen zou men direkt moeten verplichten zoals in ZWEDEN, maar ja, onze nieuwe generatie gaat liever op reis met dat geld voor later é ! Vroeger dacht men nog aan de oude dag, maar nu leven ze van dag naar dag, schande é ?????

Op brugpensioen gaan betekend ook een stapje opzijzetten voor de jongeren en die de kans geven,om in een job te stappen.Een manier om de werkloosheid onder controle te houden.Je kan misschien in een veeleisende job (havenarbeider,trucker,visser,piloot),lang werken.Doch is dit nog veilig? En dan de jongeren die het geld veel meer nodig hebben dan een 50+,laten stempelen.Waar is jullie logica eigenlijk ?

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld, uw reactie is nog niet geplaatst.

Even geduld
Uw reactie kon niet geplaatst worden. Volgende fout deed zich voor:
Uw reactie werd geplaatstPlaats nog een reactie

De letters en cijfers die uw invoerde zijn niet correct. Probeer het nog een keer.

Uw reactie wordt zo dadelijk geplaatst. Om spam op onze blogs te voorkomen dient u echter nog eerst de letters en cijfers die u in onderstaande afbeelding ziet in te voeren.

Is deze afbeelding moeilijk leesbaar?Maak er dan een nieuwe aan.

Even geduld

Laat een reactie achter

Laatste reacties op onze blogs

Onze blogs

Meer