Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 24 februari 2011 door Wijntijd

De wereld heeft dorst: 26,12 miljard liter wijn

Pouringwine 26,12 miljard liter: dat is het onvoorstelbare volume wijn dat we globaal tegen 2015 door onze dorstige kelen zullen gieten. In een rapport “Wine: A Global Strategic Business Report” berekende G.I.A (Global Industry Analysts) de wereldwijde consumptie en kwam tot de conclusie dat er veel drijvende krachten zijn die opnieuw de groei van de wijnniche ondersteunen. We citeren: “...propelled by substantial demand world over, a direct result of increasing adaptation of western lifestyles, rising affluence and sophistication levels and consumer shift towards premium alcoholic beverages.”

Nieuwe wijnconsument verjongt

Vooral het feit dat er in steeds meer groeieconomieën zoals China of Indië een koopkrachtige middenklasse is ontstaan, die maar al te gulzig wijn in haar lifestylepatroon opneemt, zorgt ongetwijfeld voor een boost-effect. Het potentieel in die relatief nieuwe afzetmarkten lijkt inderdaad gigantisch, ook al zijn ze in deze fase vaak nog labiel en risicorijk (lees o.a. Chinese wijnmarkt is nog heel dubieus (1) en (2), of Is China de wijnmarkt van de toekomst?).

Alhoewel: het type consument en zijn voorkeuren verandert ook stilaan in deze nieuwe afzetmarkten. Waar tot voor kort in landen als China of Rusland de belangstelling in wijn beperkt bleef tot consumenten van middelbare leeftijd, merken we tegenwoordig dat het product vooral aantikt bij een groeiende groep van jonge consumenten, die duidelijk wijn verkiezen boven andere alcoholische dranken. Het is ook die categorie jonge wijnliefhebbers die zich steeds vaker laat inspireren door marketingcampagnes of informatie die via het internet wordt verspreid en daardoor ook verantwoordelijk is voor de enorme sprong van e-commerce.

Bovendien speelt nog een andere factor een stimulerende rol. Naarmate er steeds meer medische studies worden gepubliceerd die de gezondheidsbonus van een matig wijnverbruik beklemtonen, verstevigt dit nog eens de marktpositie van wijn, vaak ten koste van sterkedrank of bier.

Oud versus Nieuw

Het rapport laat nog maar eens zien dat de machtsbalans tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ wijnproducerende landen zoetjesaan kantelt. Uiteraard blijven de ‘klassieke’ Europese wijnnaties als Italië, Frankrijk en Spanje de globale markt voorlopig nog domineren, maar de competitie vanuit de Nieuwe Wereld wordt scherper en scherper. Hun productieapparaat moderniseert met de dag en vaak blijkt hun marketingbenadering ook beter aangepast aan de jongere consument.

Ter illustratie: als we het marktaandeel optellen van de voornaamste Nieuwe Wereld-spelers - de VSA, Argentinië, Australië, Chili, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika - dan merken we dat dit van 23 procent in 2005 reeds tot 30 procent was gestegen eind 2008.

Herstel lijkt definitief

Uiteraard moeten we wachten tot de slowdown van de recessieperiode 2008-2009 helemaal is uitgezweet, alvorens we écht kunnen inschatten hoe deze wijnmachtsverhoudingen er actueel uitzien. Want de kwakkelende economie heeft er immers voor gezorgd dat de wijnconsumptie wereldwijd vertraagde, met een toename van de voorraden en overproductie tot gevolg. We citeren opnieuw het G.I.A.-rapport: “Presently, the market is reeling under intense price pressures, triggered by rising competition and global oversupply. The global market for wine witnessed a slowdown in growth during the recessionary years 2008 and 2009. The economic crisis and the subsequent deceleration in consumption, which added to the already existing problem of over production, adversely affected the global wine industry.”

De terugval was, zoals we reeds eerder onderstreepten, vooral een fenomeen in de Europese Unie, als blok nog altijd de numero uno qua wijnverbruik op wereldvlak. De grootste terugval werd genoteerd in Spanje en Frankrijk, terwijl buiten Europa het de Amerikaanse consument was die toen op de rem ging staan. En zelfs in die recessieperiode bleek één trend duidelijk: “Developed markets of the US and Europe were more affected than the emerging markets of Asia-Pacific, Latin America, Eastern Europe and Australasia.”

Voor het lopende jaar klinkt het rapport echter veel enthousiaster over het herstel, dat in 2010 duidelijk werd ingezet: “The wine industry reverted back on the path of gradual recovery, beginning 2010, with improved revival trends reported by global suppliers. Despite poor harvests in some of the major supplying nations, the average per bottle price managed to show improvement. The year 2010 also witnessed improvements in the export and import scenario in line with the improving global economy.”

Als een nieuwe oliecrisis of de sociale turbulentie in het Midden-Oosten geen roet in het eten komen gooien, lijkt niets voorlopig de relance van de wijn -en drankenmarkt te kunnen stoppen.

Frank Van der Auwera

Reacties

Onze blogs

Meer
Related Posts with Thumbnails