Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 21 april 2017 door Wijntijd

Een certificaat met een angel

VliegendeBijHet is toch met gemengde gevoelens dat we ontdekken dat de wijnwereld weer een nieuw biocertificaat krijgt.

Terwijl wijnliefhebbers nu al het noorden verliezen door alle gecertificeerde biodynamische, organische en duurzame labels, wordt nu volop campagne gevoerd voor een 'bee-friendly label', een bijenvriendelijk bewijs van goed gedrag en zeden dus.

Achter dit initiatief zit een private organisatie van Europese imkers die landbouwers in het algemeen – en wijnbouwers specifiek – bewust wil maken van de essentiële rol die dit kleine insect speelt in onze voedselketen. Want de bijenpopulatie dunt de laatste jaren dramatisch uit, vooral onder invloed van de intensieve landbouw en het nog soms onoordeelkundig gebruik van pesticides.

153 miljard euro marktwaarde

Boeren, fruittelers en wijnbouwers die dit nieuwe certificaat willen behalen, moeten beantwoorden aan het leeuwendeel van de 27 criteria die naar verluidt door een onafhankelijk bedrijf worden getoetst.

Onder deze criteria vinden we o.a. een nauw toezicht op het gebruik van pesticiden, de opstelling van zogenaamde biodiversiteitzones, specifieke acties om tijdens de oogst de sterfte van dierlijke ‘bestuivers’ zoals bijen maximaal te beperken, en samenwerkingsprojecten met lokale imkerverenigingen, ook qua onderzoek.

Dat de dramatische achteruitgang van de bijenpopulatie – en andere 'bestuivers' – inderdaad een ecologische én economische ramp vormt, betwijfelt niemand. Tijdens hun zoektocht naar nectar spelen bijen immers een hoofdrol in de verspreiding van stuifmeel van maar liefst 84% van de Europese planten. Bijen zijn zo niet alleen een cruciale factor in het evenwicht van onze ecosystemen, maar hun economisch belang is eveneens gigantisch, omdat ze de landbouwopbrengsten in bredere zin helpen garanderen, waaronder boomgaarden, voedergewassen, groenten, bloemen en zadenproductie, kortom: onze voedselketen.

Enkele jaren geleden berekende een INRA-studie dat alle 'bestuivende' insecten, met bijen voorop, op die manier (in)direct instaan voor 35% van onze voedselbevoorrading. In economische termen vertaald: jaarlijks goed voor 153 miljard euro wereldwijd.

Bee-ware!

Alhoewel dit 'bee-friendly' certificaat nog vrij jong is, zijn toch al een aantal wijnproducenten op deze trein gesprongen. Pionier is de Franse coöperatieve van 'Les Vignerons de Buzet' die 198 leden overkoepelt, maar vele anderen staan te trappelen om dit label te halen.

Toch zoemen er nog een aantal vragen door mijn hoofd, ook al sta ik achter elke actie die de schade aan de bijenpopulatie afremt.

Vragen als: zal de eindconsument uiteindelijk nog het bos door de bomen zien met al die certificaties die elkaar soms beconcurreren of zelfs zwaar bekritiseren? Het gaat hier om een privé-initiatief van imkers, maar welke controle wordt op deze organisatie uitgevoerd dat winstbejag het niet haalt van het correcte ecologische doel? Hoe ver moeten die partnerships met 'beekeepers' reiken alvorens een wijndomein groen licht krijgt?

En last but not least: wat is de kostprijs van dit certificatieproces? Want vaak betekenen deze labels een serieuze jaarlijkse meerkost voor de producent en uiteindelijk ook voor de consument.

Frank Van der Auwera

Reacties

Onze blogs

Meer
Related Posts with Thumbnails