augustus 2011

Geplaatst op 19 augustus 2011 door Lars Bové Reacties | Reageren

Vlaanderen corrupter dan Wallonië?

De lawine van corruptiedossiers tegen ambtenaren en aannemers in Vlaanderen lijkt niet te stoppen. Nu deze week bekendraakte dat het Antwerpse gerecht twee nieuwe onderzoeken voert naar omkooppraktijken. Het eerste onderzoek is gericht tegen twee ambtenaren van de afdeling gebouwen van de Vlaamse overheid in Antwerpen. Het andere onderzoek viseert een ambtenaar van de Antwerpse scholengroep Antigon van de Vlaamse Gemeenschap. In ruil voor overheidsopdrachten zouden de ambtenaren zich hebben laten omkopen door aannemers.

De link tussen de twee onderzoeken is dat ze uitlopers zijn van het gigantische corruptiedossier bij de Regie der Gebouwen. Ze zijn gebaseerd op bezwarend materiaal dat de politiespeurders van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie (CDBC) vonden tijdens hun onderzoek naar omkooppraktijken bij de Regie der Gebouwen in Leuven. Uit inbeslaggenomen documenten is gebleken dat een aannemer die in Leuven tegen de lamp liep, ook ambtenaren omkocht bij (Vlaamse) overheidsdiensten in Antwerpen.

De nieuwe dossiers tonen dat het sneeuwbaleffect van het oorspronkelijke onderzoek naar corruptie bij de Regie der Gebouwen in Brussel haast niet te stoppen is. Het onderzoek, dat in januari 2006 van start ging, heeft intussen al geleid tot een twintigtal nieuwe over heel Vlaanderen. Exacte cijfers kan de CDBC, de centrale anticorruptiedienst van de federale politie, niet geven, maar er zouden al een 70-tal ambtenaren tegen de lamp zijn gelopen en een veelvoud van bedrijfsleiders en ondernemingen.

Wat meteen in het oog springt, is dat de verdachte ambtenaren, ook zij die werken voor een federale of Brusselse overheidsdienst, bijna allemaal Vlamingen zijn. Ook de aannemers van wie ze smeergeld kregen, zijn stuk voor stuk gevestigd in Vlaanderen. Die vaststelling prikt de perceptie door dat de ambtenarencorruptie zich vooral in het zuiden van ons land voordoet. Dat beeld is vooral het gevolg van de PS-affaires in Charleroi.

Ook de geldsommen die opduiken in de Vlaamse corruptiedossiers blijken veel groter te zijn. Terwijl het in de Waalse affaires vaak gaat over snoepreisjes en wat kleinere herstellingen in de privé-woningen van de verdachte ambtenaren, is in de 'Vlaamse' dossiers telkens sprake van stevige percentages van de waarde van de overheidscontracten die naar de ambtenaren gaan.

De Vlaamse corruptiedossiers zijn de voorbije vijf jaar maar met mondjesmaat geopend, omdat de speurders van de CDBC niet alle onderzoeken tegelijk kunnen voeren. De lijst van overheidsdiensten die in de dossiers voorkomt, is dan ook indrukwekkend. Behalve verschillende afdelingen van de Regie der Gebouwen gaat het onder andere over het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (Oostende), het Vlaamse agentschap Wegen & Verkeer, de NV Waterwegen & Zeekanaal en de Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen van het Brussels Gewest.

Lars BOVÉ

Onze blogs

Meer